Ereleden en leden van verdienste

Ereleden

W.A. van Ginkel † – M. Levit † – J. Wiersma † – J. de Vries † - J. Lens † - Anne Joustra

 

Leden van verdienste

I.J. Jongsma † - A.J. Pijnacker † - J. Boersma † - A.G. Hardholt † -

Tjalling Elzinga † - Wieb Veenstra - Hans Smits -

Wiebe Hofstra - Bauke Dijkstra - Jense Terpstra -

Germ van der Kooi - Griet Hamstra - Dick Olivier -

Theo de Vries - Dick Veenstra - Geert van der Velde -

Cobie de Jong - Janny Veenstra - Alex van der Velde

 

Opstekers

Sietse Ronner † - Foeke van der Weide † - Joop Vellema † - Rienk de Boer † -

Coby de Jong - Janny Veenstra - Alex Vellema -

Pietsje de Bruin - Anton van der Aar sr. - Tine de Jager -

Cor Keekstra - Griet Hamstra - Sjoerd Hamstra -

Ate Rozendal - Geertje Vellema - Klaas van der Kooi -

Douwe Homsma - Jantina Vellema - Bert Bakker -

Jan Hamstra - Theo de Vries - Alex van der Velde -

Roel de Jong - Jacob Kobus - Janneke van der Wal -

Jilt van der Velde - Berttrand Hofstra - Alex van der Wal -

Cherry Procee-Bontekoe

Voetbalvereniging Dokkum - Harddraversdijk 3 - 9101XA Dokkum ● Postbus 388 - 9100AJ Dokkum