Nieuws

Sportverenigingen Dokkum houden gemeenteraad Dongeradeel aan haar besluitenvrijdag 22 september 2017

Vier sportverenigingen uit Dokkum hebben via een open brief alle raadsfracties van de gemeente Dongeradeel opgeroepen niet in te stemmen met het collegevoorstel voor wat betreft de wijze van financiering van de herinrichting van de Markt.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om af te wijken van een zeer recent genomen raadsbesluit van 6 juli. Het college wil € 2,9 miljoen overhevelen van het budget sportconcentratie naar de financiering van de herinrichting van de Markt.

De sportverenigingen zijn verbaasd. De voltallige gemeenteraad besloot op 6 juli om via twee trajecten, voor het Harddraverspark en het Tolhuispark, de plannen voor beide parken uit te werken en de financiële consequenties door te rekenen. Deze trajecten moeten nog worden opgestart.

Uitvoering van het collegevoorstel zou betekenen dat deze beide trajecten op voorhand sterk worden beperkt door in te grijpen in de financiering van de sportvoorzieningen.

Er is in Dokkum veel weerstand tegen het voorstel van het college van B&W. De gemeenteraad neemt donderdag 28 september a.s. een besluit.

Klik hier om de open brief te lezen


Ingezonden door: gijsbert

Facebook Twitter

Terug

Voetbalvereniging Dokkum - Harddraversdijk 3 - 9101XA Dokkum ● Postbus 388 - 9100AJ Dokkum