Cookie beleid Dokkum

De website van Dokkum is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders bij voetbalvereniging Dokkum

Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training en wedstrijd komt. Hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft, beter wordt? Wat is jouw rol hier in? Ook in onze voetbalsport is de relatie tussen begeleider/trainer en de sporter erg belangrijk. Ben jij je er als trainer of begeleider van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen onze vereniging? Weet je wat je moet doen als het misgaat? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig en sportief mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau.

Deze gedragscode van voetbalvereniging Dokkum is gericht op begeleiders/trainers/kaderleden (verder in de tekst ‘begeleider’ genoemd) . Onze gedragscode geeft aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter, en geldt voor alle vrijwilligers/begeleiders/trainers die met onze (minderjarige) leden in contact komen. Deze gedragscode is-anders dan onze omgangsregels- afdwingbaar. Als een of meerdere gedragscodes overtreden wordt, dan kan een tuchtprocedure volgen.

Gedragsregels begeleiders in de sport
1. Veilige omgeving De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. Waardigheid De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. Seksuele intimidatie De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
4. Seksueel misbruik Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. Aanraking De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
6. Intimiteiten De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. Privéruimte De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.
8. Bescherming De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. Tegenprestaties De begeleider zal de sporter geen (in)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
10. Naleving De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 
11. Verantwoordelijkheid In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!